UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

SZKOLENIA SEKTOROWE DLA ABI

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-07-07
Wprowadził‚ informację: Rafał Grodzki 2017-07-07 12:07:10
Ostatnio modyfikował: Agata Smolak 2018-05-07 12:15:48

SZKOLENIA SEKTOROWE DLA ABI

Podnoszenie wiedzy ABI z różnych sektorów to jeden z priorytetów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Fachowa wiedza ABI - przyszłych inspektorów ochrony danych - zyskuje na znaczeniu zwłaszcza w ostatnim czasie, w związku z reformą prawa ochrony danych osobowych. W sprostaniu dotychczasowym i nowym wyzwaniom związanym z ochroną danych osobowych u wszystkich administratorów danych nieocenionym wsparciem będzie kompetentny, posiadający specjalistyczne przygotowanie inspektor ochrony danych. Stąd udzielanie obecnym administratorom bezpieczeństwa informacji pomocy w rozwijaniu ich wiedzy i kompetencji powinno być ważnym celem nie tylko dla administratorów danych, ale też dla organu ds. ochrony danych osobowych, jakim jest GIODO.

Sektorowe szkolenia GIODO koncentrują się na nowych unijnych przepisach o ochronie danych osobowych oraz przepisach krajowych mających zastosowanie do przetwarzania danych w określonej dziedzinie działalności. Przyczyniają się one nie tylko do podniesienia poziomu wiedzy przyszłych inspektorów ochrony danych obsługujących daną branżę, ale są okazją do wymiany doświadczeń, rozwiązań i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami szkoleń.  

Planowane szkolenia GIODO dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI):

 • Szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) z sektora mieszkalnictwa, czerwiec 2018 r.
 • Szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) z sektora służb mundurowych, wrzesień 2018 r.
 • Szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) z policji i prokuratur, listopad 2018 r.

 

Zrealizowane szkolenia GIODO dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI):

 • Szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) ze przedszkoli, 24 kwietnia 2018 r.

GIODO przeszkolił ABI z przedszkoli, 24.04.2018 r.

 • Szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) ze szkół, 27 lutego 2018 r.

Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze szkolnictwa w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych

 • Szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) z ośrodków i domów pomocy społecznej, 12 grudnia 2017 r.

Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych na przetwarzanie danych w ośrodkach i domach pomocy społecznej

 •  Szkolenie ABI z sektora fundacji i stowarzyszeń, 13 listopada 2017 r.

Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych na przetwarzanie danych w sektorze fundacji i stowarzyszeń

 • Szkolenie dla ABI z sektora bankowego, 12 września 2017 r.

Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze bankowym w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych

 • Szkolenie dla ABI z sektora sądownictwa, 23 maja 2017 r.

Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sądownictwie w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

 • Szkolenie dla ABI z sektora  z sektora medycznego, 1-2 marca 2017 r.

Przetwarzaniu danych osobowych w placówkach opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie w tym zakresie wprowadzi unijna reforma przepisów.

 • Szkolenie dla ABI z sektora szkolnictwa wyższego, 24 listopada 2016 r.

Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w uczelniach wyższych w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych. Szkolenie adresowane do administratorów bezpieczeństwa informacji powołanych przez uczelnie i szkoły wyższe.

 • Szkolenie dla ABI z sektora administracji publicznej, 28 czerwca 2016 r.

Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Ostatnie aktualności